ПАВАНА МАВРА

1 бөлімді балет

Г. Перселл

В.Шекспирдің«Отелло» трагедиясының желісінде

Хореографиясы Хосе Лимондыкы

 

Қатысушылар:

Дездемона

Мавр

Эмилия

Яго